Vetenskapliga artiklar

 

Westerholm I: Of mice and butterflies, Examensarbete i etologi

Trenkle-Nyberg S & Westerholm I: Slagsmålsbeteende och inverkan av resursens värde, arbete i etologi

 

Populärvetenskapliga artiklar

 

Westerholm I: Dominans och inlärning

Westerholm I: Dominans och ridning hos hund

Westerholm I: Överslagshandlingar som problembeteende

Westerholm I: Hundaggressivitet som problembeteende

Westerholm I: Att bemöta kamphundar

Westerholm, I: Kastrering hos hanhund

Westerholm, I: Nyttan av skvaller