En hundtränares skicklighet ligger inte i att hota hunden till lydnad utan i att skapa vägar för samarbete!

Vi ger genom våra kurser och utbildningar hjälp till ett träningssätt där vi använder kunskap och kommunikation med hunden som grund i träningen. Vi fokuserar på att lära hunden rätt beteende samt lära hundägaren att hantera och förstå hunden, för att kunna ge hunden förutsättningar att må och fungera bra.  I praktiken innebär det att vi så långt det är möjligt använder oss av träningsmetoder som inte är obehagliga för hunden och alltid försöker se orsaken till att ett beteende uppkommer istället för att enbart träna bort symptom. Vi låser oss inte vid enskilda metoder eller skolor - det är alltid du och din hund som är avgörande för hur träningen kan läggas upp!

Hundkurs i Stockholm med omnejd: Tyresö, Huddinge, Nynäshamn, Haninge