En hundtränares skicklighet ligger inte i att hota hunden till lydnad utan i att skapa vägar för samarbete!

Vi ger genom våra kurser och utbildningar hjälp till ett träningssätt där vi använder kunskap om och kommunikation med hunden som grund. Vi fokuserar på att lära hunden rätt beteende samt lära hundägaren att hantera och förstå hunden, för att kunna ge hunden förutsättningar att må och fungera bra.  I praktiken innebär det att vi använder oss av träningsmetoder som är behagliga för hunden och alltid försöker se orsaken till att ett beteende uppkommer istället för att enbart träna bort symptom. 

Hundkurs i Stockholm med omnejd: Tyresö, Huddinge, Nynäshamn, Haninge, Botkyrka