MG & Sotes Asker
 
Apbt född september -17
Asker, kullsyster till Vira, lever det goda livet hos en annan familj. Framöver kommer vi kunna se honom på weightpullbanorna tillsammans med sin husse!