Irenes bakgrund och kompetens

Jag är utbildad etolog vid Stockholms Universitet, vilket innebär att jag har en 4,5 år/277,5 hp lång universitetsutbildning inom biologi/zoologi med tyngdpunkt på djurs beteenden (examen 2007). Jag har under min utbildning genomfört vetenskapliga studier på allt från slagsmålsbeteenden till personlighet, på vitt skilda djurarter.

Jag är också utbildad hundinstruktör (2002) via HUNDutbildningsgruppen och har hållit kurser sedan 1999, med början som assisterande instruktör. De rasinriktade kurserna för bull&terrier startade jag våren 2002, först i Sverige.

En allt större del av min tid skriver jag utlåtanden och agerar sakkunnig åt Polismyndigheten samt Åklagarmyndigheten i djurplågeriärenden samt vanvårdsärenden - ett mycket viktigt, men många gånger tungt uppdrag. 

Även om mesta tiden går åt till att träna andra hundägare och andras hundar, försöker jag tävla mina egna då och då. Mestadels inom tävlingslydnad där jag tävlat elitklass, men jag har även tävlat inom rallylydnad, viltspår och agility och tränar aktivt fler sporter än så.
Välkommen att utbilda dig och din hund hos mig!

  • Etolog (Fil. Mag. vid Stockholms Universitet)
  • Hundinstruktör (HUNDutb.grp.)
  • Jägarexamen
  • Legitimerad Viltspårprovsdomare (SDK/SKK)
  • Styrelseuppdrag för Svenska Pitbull terrier Föreningen 2000-2005
  • Vice ordförande i I.A.P.B.T.F. 2007-

.

Jag försöker fortlöpande utbilda mig vidare inom intressanta områden och genom åren har det blivit många utbildningar. Bland andra:
- Start Button Behaviors med Eva Bertilsson & Emelie Johnson Vegh (2019)
- Vidareutbildning inom problemhundsutredning med Milene Wallin (2019)
- Tävlingslydnad med Emma Willblad (2018)
- Från valp till stjärna med Eva Bodfäldt (2011)
- Klickerexpo med Bob Bailey & Kathy Sdao (2007)
- Magisterexamen etologi vid Stockholms Universitet (2007)
- Viltspårpovsdomarutbildning (2007)
- Jägarexamen via Jägarnas Riksförbund (2004)
- Hundinstruktörsutbildning via HUNDutbildningsgruppen (2002)