Hundläroverket erbjuder dig gedigen kunskap, erfarehet och kvalitet


- Vi började erbjuda hundägarutbildningar redan 1999 och har stadigt byggt ut vår erfarenhet och utbildning.

- Vi är aktiva som instruktörer, tränare och föredragshållare och håller utbildning för hundägare, statliga och kommunala instanser, företag och organisationer.

- Vår expertis fungerar som sakkunnig i rättsliga frågor rörande  brott mot vår djurskyddslagstiftning och djurplågeri. Vi anlitas regelbundet av främst statliga instanser men även privata intressenter och organisationer i dessa ärenden.

- Vi utreder, utvärderar och rehabiliterar hundar med problembeteenden, samt gör mentala bedömningar och utvärderingar.

- Hundläroverket erbjuder också påbyggnadsutbildningar om kamphundar för yrkesverksamma.

- Vi medverkar kontinuerligt i radio, tv och tidningar om hundars beteende, inte minst om kamphundar.

 

Välkommen att höra av dig!