Problemutredning

Pris:
400 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
P922496
Antal:
För hundar med problem

När en hund utvecklar ett problembeteende krävs det oftast flera förändringar i hundens vardag för att komma till rätta med problemet. I varje enskilt fall måste man se till hundens hela livssituation och dess relation till ägaren.
Vi jobbar efter en holistisk syn på hunden, där vi mot problembeteenden aldrig enbart behandlar de symptom hunden uppvisar, utan försöker se till helheten där även du som hundägare ingår. Det innebär i praktiken att en hund som uppvisar t ex återkommande rädsla eller aggressivitet ofta har en bakomliggande orsak vilken ger dessa symptom. Genom att komma åt och eliminera denna (smärta, stress etc.) kan man tillsammans med träning ge hunden ett bättre liv tillsammans med sin ägare.
Helhetssynen är viktig då behandling eller träning enbart av symptom inte ger ett hållbart resultat utan i värsta fall kan ge en försämring av hundens tillstånd eller omriktande av problembeteendet.
De flesta individuella träningsprogram påbörjas med ett inledande besök om 1,5-2 h, följt av återbesök om 0,5-1 h/månad under upp till 6 månader. Vi tränar då efter ett individuellt anpassat träningsprogram, och du har hela tiden tillgång till support via telefon eller mejl. Vid hembesök tillkommer milersättning.

För att göra det bästa av träningen är det bra om du förbereder dig och din hund. Du kommer behöva gott mjukt godis till din hund, en filt till hunden att vila på, gärna något ben eller liknande att tugga på samt en bitvänlig leksak i snöre/rep. Viss träning kan underlättas genom att använda klicker. Om du under konsultation råtts till att förbereda klickerträning, behöver du införskaffa en klicker, gärna med tryckknapp, och därefter klicka in din hund. Det gör du genom att klicka – ge godis, klicka – ge godis i snabb takt under ett par minuter. Upprepa dessa pass 2-3 gånger/dag under minst en vecka. Din hund ska inte  restera något, bara höra och smaka.
Löptikar är tillåtna med byxa på inomhus. Meddela mig om din tik löper!

Bokning av tid sker via mejl eller telefon, lediga tider hittar du här.