Agility - träningstillfällen

Pris:
400 kr
Inkl. 6% Moms
Art.nr:
P2039050
Välkommen till våra öppna träningar i agility! 

Agilityinstruktör: Adina Bielk
Träningen sker på helt inhägnad plan. 

Prova på agility 
2 h, max 4 deltagare, 400kr/ pers
Vill du veta mer om vad agility går ut på och testa om sporten är nåt för dig och din hund? Välkommen att bekanta er med världens roligaste hundsport! Vi låter hunden prva gå genom tunnel, hoppa och klättra över hinder. Deltagande hund bör vara minst 12 månader.

Agility Grundträning - Grundträning av kontaktfält och slalom
2h, max 4 deltagare, 400kr/ pers.
Vi tränar på kontaktfält och slalom. Du bör ha påbörjat kontaktfälts- och slalomträningen
tidigare. Vi utgår från var ni är i träningen just nu och jobbar vidare. Vi
använder oss av så kallade stoppande kontaktfält, även kallat "två på två av"-metoden.
Deltagande hund ska vara minst 12 månader.

Agility Handling - Grundträning av byten
2 h, max 4 deltagare, 400kr/ pers
Vi tränar på grunderna i framförbyte, blindbyte och bakombyte i en kort hinderkombination av hopphinder och tunnel. Du bestämmer själv vilket byte du vill lägga mest fokus på. Ett ekipage åt gången tränar. Hunden bör klara av kombinationer av 3 hinder. Deltagande hund ska vara minst 12 månader.

Agility Hindersug - lätt kombination av tunnlar och hopphinder
2 h, max 4 deltagare, 400kr/pers
Vi tränar på fart och hindersug i kort, lätt kombination av 4-6 hinder. Inlärningen av tunnel och hopphinder bör vara påbörjad. Deltagande hund ska vara minst 12 månader.

Agility Banträning - med fokus på handling
2 h, max 4 deltagare, 400kr/ pers
Vi tränar på en bana som kan innehålla alla hinder förutom kontaktfält och slalom, ca 12-17 passager. Hunden bör klara av kombinationer av 4-6 hinder. Deltagande hund ska vara minst 12 månader.

Agility - Träna på att tävla
ca 2h, max 8 deltagare, 300kr/ pers
På det här träningstillfället går vi igenom allt man behöver tänka på inför sin första agilitytävling. Vad man ska tänka på när man anmäler sig, vad man behöver ha med sig till tävlingsplatsen, vilka rutiner som gäller på tävlingsplatsen osv. Efter vår inledande teori, då vi även bestämmer startordningen, har alla deltagare 8 min på sig att banvandra på den färdigt uppbyggda banan. Banan kommer hålla klass 1 nivå och vara en hoppbana. När alla deltagare kört varsitt lopp går vi tillsammans igenom banan och ser om vi kan hitta några förbättringspotential från första rundan. Sedan får alla springa banan en gång till.

Agility - Hoppteknik
2 h, max 4 deltagare, 400kr/ pers
Vi låter hundarna göra olika övningar som hjälper dem hitta mekaniken i ett effektivt och skonsamt hopp. Hundens självförtroende i hoppandet stärks och hunden lär sig det effektivaste sättet att ta sig mellan hinder. Övningarna hjälper till att minska eventuell osäkerhet och ger hunden bättre förutsättningar att bedöma avstånd. Vi lär oss också att träna hundens hoppmuskler på rätt sätt för att få mer kraft i hoppet. Eftersom det är fysiskt krävande övningar för hunden ska deltagande hund vara minst 18 månader.